tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Nazwa kierunku: Dietetyka prenatalna i pediatryczna
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%, A NAWET 100%
Forma studiów: on-line                     
Liczba semestrów: 2 semestry 

Cel studiów: 
Wyposażenie uczestnika w zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie postępowania dietetycznego w okresie prekoncepcyjnym, ciąży, laktacji oraz żywienia dzieci na wszystkich etapach rozwoju.

Dla kogo? 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i/lub licencjata z zakresu: dietetyki, pielęgniarstwa, fizjoterapii, wychowania fizycznego, zdrowia publicznego, biotechnologii. technologii żywności i żywienia człowieka, biologii, chemii lub posiadających dyplom lekarza medycyny. W przypadku abolwentów innych kierunków kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.

Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie nabytych zdolności i umiejetności analitycznych oraz przywódczych w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób dbających o zdrowie kobiet w ciąży oraz dzieci na róznych etapach rozwoju. Absolwenci studiów wyrózniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki prenatalnej i pediatrycznej. 

W programie studiów znajdą się między innymi:
- podstawy ginekologii i położnictwa;
- wsparcie dietetyczne w planowaniu ciąży;
- programowanie metaboliczne;
- dietetyka pediatryczna;
- leczenie żywieniowe w pediatrii;
- mikrobiota przewodu pokarmowego i jej wpływ na zdrowie;
- rola rodziny w żywieniu;
- edukacja żywioeniowa dzieci i młodzieży;
- psychodietetyka w pediatrii;

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in:  dietetyków, psychodietetyków, lekarzy ginekologów, lekarzy pediatrów, specjalistów z zakresu mikrobioty, psychologów.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych nastepujących dokumentów:

- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej;
- kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziakanatWNMiT@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 4000 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe 
Pobierz plan studiów

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.